Co vlastně (někteří) slavíme 8. března?

1. 3. 2020 0 Comments

Velké shromáždění newyorských švadlen s požadavkem volebního práva inspirovalo o dva roky později německou levicovou aktivistku Klaru  Zetkinovou na sjezdu Druhé internacionály k prosazení každoročních oslav svátku žen i do Evropy. České země byly mezi první hrstkou zemí, kde se svátek začal slavit. Počínající tradici nepřerušila ani předmnichovská republika a po válce se revoluční podtext svátku žen nastupující komunistické moci velmi hodil do krámu.Rudé karafiáty Oslavy Mezinárodního dne žen byly vždy pojaty velkolepě až pompézně s patřičným ideologickým nátěrem. Osmému březnu každoročně dominovaly rudé karafiáty a básničky přednášené pionýry. Pionýr byla v období komunistické totality dětská organizace, která masírovala marxismem leninismem jeho členy od útlého dětství. Režimu se zkrátka svátek žen podařilo dehonestovat takovým způsobem, že byl nezřídka vnímán více jako příležitost pro papaláše pořádně se opít, aniž by významněji hrozilo brblání od soudružky manželky. I z toho důvodu se o mezinárodním dni žen mnohdy a mnohde hovořilo s neskrývaným despektem a mnozí muži vzdávali hold ženám (opět podle americké tradice) druhou květnovou neděli na Den matek. Komunistická moc tento alternativní svátek nikterak nezakazovala, ale také neprosazovala, lépe řečeno ignorovala.
Mezinárodního dne žen se v roce 1975 ujala Organizace spojených národů, která ho uznala jako připomínku mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.Skupinka žen V České republice patří MDŽ od roku 2004 mezi významné dny. Není oficiálně adorován, vše je ponecháno na vůli a vkusu jednotlivce. Pachuť komunistických osmých březnů i po třiceti letech u někoho přetrvává, jiný a jiné chápou MDŽ jako vhodnou příležitost k recesistické taškařici, někdo vzal svátek žen na milost s plnou vážností. V poslední genderově citlivé době jsou ale slyšet i názory, že oslava Mezinárodního dne žen je faktickým přijetím uměle vytvořeného rozdílu mezi muži a ženami. Všeobecné přijetí této teorie by patrně předznamenalo zánik Mezinárodního dne žen. Bojím se domyslet, jaký osud by potkal Den mužů, připadající na 19. listopadu a náš český Den otců třetí červnovou neděli…