Rušení oborů v Čechách!

2. 5. 2023 0 Comments

Na Masarykově univerzitě v Brně se oznámilo, že obor, který se učil v rámci bakalářského vzdělávání, gender, spadající pod fakultu sociálních studií, se ruší. Toto rozhodnutí je samozřejmě ovlivněno hlavně finanční stránkou věci, tedy tím, že by se tento obor ekonomicky neuživil.

Tím se samozřejmě opět rozpoutaly velké diskuze, protože mezi lidmi se teď hodně diskutuje o sexuálním obtěžování a zneužívání, nejen žen, ale samozřejmě i mužů a omezení respektive zrušení tohoto oboru je tedy zrovna v tuto chvíli velmi kontroverzním rozhodnutím.
ženy v podnikání

Sám o sobě tento obor je kontroverzním, protože někteří ho považují za velmi důležitý, protože řeší aktuální témata, ale na druhou stranu existuje skupina lidí, kteří tento obor kritizují, protože se zdá býti zbytečným a není zde jasné budoucí uplatnění studentů absolventů tohoto oboru. Zájem a důležitost tohoto oboru možná potvrzuje, respektive vyvrací důvod, kvůli kterému se v Brně obor ruší a to je nízký zájem uchazečů o toto studium, který se již třetím rokem snižuje a snižuje.

Úplně zrušené studium tohoto oboru však není, a pokud existují zájemci o obor gender, mohou tento obor nadále studovat a v rámci jiného oboru.

Obecně se dá říci, že chybou může být to, že je tento obor velmi specializovaný a každoročně má o tento obor zájem přibližně dvacet uchazečů, přičemž studiem do dalších ročníků prochází třeba jen deset.

Studium by se pravděpodobně melo v budoucnosti, nejen u tohoto oboru, ubírat tím směrem, že v prvních ročnících budou mít studenti širší zaměření a teprve následně by se měli uhnout specializací, kterou si vyberou, ať už to bude gender nebo jiné specializace.
dívka s mikrofonem

V Praze například tento obor zůstává v magisterském studiu a to právě díky tomu, že od počátku byla zvolena cesta širšího společného studia v bakalářském studiu a teprve následná specializace v rámci magisterského studia učinila tento obor udržitelným.

Samozřejmě existují další kontroverzní obory, ale tento v této chvíli patří mezi ty, které se nejvíce diskutují nejen v široké veřejnosti, ale i na odborné půdě.

Ostatně ke studiu kontroverzních témat nemusíme chodit ani na vysoké školy, ale stačí, když se zaměříme na osobní rozvoj, který se samozřejmě nevyučuje na vysokých školách, ale každý z nás si musí svoji cestu nalézt .