Jak běžné je satelitní sledování vozidel

20. 6. 2020 0 Comments


Je samozÅ™ejmé, že doba se mÄ›ní. A v nové dobÄ› se objevují nová rizika. Lidé se obávají nejrůznÄ›jších vÄ›cí, aÅ¥ už oprávnÄ›nÄ› Äi neoprávnÄ›nÄ›. A v dneÅ¡ní dobÄ› je jedním z hlavních témat sledování pomocí moderních technologií, aÅ¥ už jde o konkrétní osoby, nebo například o vozidla.

V souvislosti s tím je potÅ™eba si položit otázku: je satelitní sledování vozidel ve velkém měřítku reálné? Abychom mohli odpovÄ›dÄ›t, pojÄme se podívat, co vÅ¡e by k tomu bylo potÅ™eba, a jak moc je pravdÄ›podobné, že jednotlivé státy skuteÄnÄ› nÄ›co takového dÄ›lají.

auto1

V první Å™adÄ› se pojÄme podívat na potÅ™ebné vybavení. PojÄme uvažovat o tom, že veÅ¡kerá vozidla na území republiky jsou skuteÄnÄ› sledována fakticky neustále, jak se toho nÄ›kteří bojí. Jaké jsou tedy potÅ™ebné náležitosti?

V první Å™adÄ› je to dostateÄnÄ› výkonný sledovací systém. Ten dnes již máme, a to v podobÄ› GPS. Ta je zabudována v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› moderních automobilů jako navigace. RozhodnÄ› je to užiteÄný nástroj, který nám pomůže urÄit naÅ¡i polohu a Å™ekne nám nejkratší cestu k naÅ¡emu cíli. OvÅ¡em zde musíme vzít v úvahu fakt, že dodnes na naÅ¡ich silnicích jezdí pomÄ›rnÄ› velká spousta starších automobilů, které tento systém zabudovaný nemají. Pokud si jejich majitelé nekoupí externí navigaci, není možné je sledovat.

satelit3

Dále je zde nutné si uvÄ›domit, jak rozsáhlou poÄítaÄovou i personální sílu by takovýto sledovací projekt vyžadoval. A není příliÅ¡ pravdÄ›podobné, že by se za celou tu dobu nÄ›kdo z tÄ›chto lidí nepodÅ™ekl, byÅ¥ jen pÅ™ed rodinou nebo například pÅ™ed přáteli veÄer v hospodÄ› u piva.

Argument, že vÅ¡echny naÅ¡e automobily sledují buÄ AmeriÄané, nebo Rusové, také neobstojí, opÄ›t kvůli obrovskému množství lidí, které by muselo být zapojeno. Tito lidé by samozÅ™ejmÄ› vyžadovali plat jako kterýkoliv jiný zamÄ›stnanec, avÅ¡ak jejich pracovní síla by pak chybÄ›la ve výrobÄ›.

Takže struÄnÄ› Å™eÄeno, kompletního sledování veÅ¡kerých vozidel se není tÅ™eba bát. A pokud pÅ™esto máte strach, poÅ™iÄte si nÄ›jaký starší model. Pak budete v bezpeÄí.