Nezapomeňte u trampolíny na náhradní díly

15. 9. 2019 0 Comments

Každý výrobek, který je vystaven mechanické námaze, se v průběhu času opotřebovává. Jde o přirozený fyzikální jev, který si dobře uvědomují zejména řidiči motorových vozidel. Bez pravidelné výměny pneumatik, provozních kapalin a některých dalších dílů nelze žádné vozidlo bezpečně provozovat a podobné je to i s provozem trampolíny Beanbag.

trampolína

Pravidelné údržbě se nevyhýbejte

Nepodceňujte péči o výrobek a pravidelnou údržbu, naštěstí není náročná ani na čas, ani na fyzickou sílu. Nečistoty odstraníte běžnými úklidovými saponáty s vodou a kovové spojovací součásti je nutné občas promazat vazelínou. Nářadí také pravidelně kontrolujte po stránce bezpečnosti, zda jsou v pořádku bezpečnostní prvky – kryty pružin, dopadová plocha, ochranná síť a především nosná konstrukce z ocelových či hliníkových trubek.

Náhradní díly musí být dostupné

Jak už zde byla naznačena podobnost s motorovými vozidly ohledně údržby, stejná situace je i u náhradních dílů. Všechny potřebné díly by měly být dostupné a především kompatibilní s typem nářadí, které jste již zakoupili. Týká se to zvláště náhradních pružin, odrazové plochy, krytů pružin a ochranných sítí. Při nákupu trampolíny se vyplácí zakoupit zároveň i několik náhradních pružin opatřených úpravou povrchu proti korozi. Existují sice univerzální díly, ale vždy je vhodnější sáhnout po originálních součástech, nejlépe ze stejného obchodu.

chlapec na trampolíně

Nezapomínejte ani na příslušenství

Aby mohl výrobek sloužit k naší spokojenosti, je žádoucí opatřit si také podpůrné prostředky, jako jsou přístupové schůdky, ochranné oplachtování a také kotvící sadu. Ta zajistí dokonalou stabilitu při rázovém namáhání ukotvením pod zemský povrch pomocí ocelových závitových kolíků. Plachta je potřebná kvůli povětrnostním vlivům, prachu, padajícímu listí a ptačímu trusu. V zimních měsících nářadí zazimujte – ukládejte jej do suché a vytápěné místnosti a před uložením zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé díly mokré nebo vlhké.