Výhody holdingu pro společnost?

17. 8. 2021 0 Comments

Holding ve své podstatě spojuje výhody větších podniků, a to například kapacitní možnosti, ekonomickou sílu, významnější postavení na trhu atp. K poměrně značným výhodám holdingového uspořádání patří také diverzifikace činnosti, a to uvnitř celého seskupení.
Mimo jiné má holding velmi dobré předpoklady k tomu, aby vytvořil silné rezervní fondy.

Co představuje holding?

V následujícím odstavci si vysvětlíme, co je holding. Pro samotný holding je zejména charakteristické to, že se obchodní společnost, a to jak mateřská, tak třeba holdingová prostřednictvím vlastnictví kapitálového podílu, a to třeba nadpoloviční většinou akcii spojí s jinou společností.

Obrázek1

Všechny spojené holdingové společnosti poté tvoří holding a jsou také právně samostatnými subjekty. Holding ovšem sám o sobě nemá žádnou právní subjektivitu a je tak sdružením bez právní subjektivity. V praxi mají holdingové společnosti vesměs právní formu akciové společnosti.

Co by měla odrážet firemní struktura organizace nadnárodního charakteru?

V tomto případě je nutné zohlednit zejména zdroje dané skupiny a také jejich fyzickou polohu. Nic by ovšem nikdy nemělo bránit tzv. daňovému plánování. Daná struktura společnosti by měla být především taková, aby minimalizovala jakoukoliv daňovou zátěž.
V potaz se tak musí vzít veškeré daně, a to včetně daně z příjmu právnických osob, srážkové daně, DPH či jiných daňových povinností. Holdingová společnost by také měla za každou cenu bránit svůj společný cenný majetek.
Rizikoví investoři mohou rovněž dávat třeba přednost takzvané holding offshore společnosti. V ostatních případech však mohou tyto offshore držby akcií velmi významně omezit schopnost všech místních společnosti v oblasti půjčování peněz.

Obrázek2

Holdingové společnosti – midshore, onshore či offshore

Poloha samotné holdingové společnosti je velmi důležitým prvkem v oblasti mezinárodních struktur. Zcela ideálně by se samotná holdingová společnost měla nacházet v takové jurisdikci, která je pro holdingové společnosti vhodná.

Co offshore jurisdikce nabízí holdingové společnosti?

  • Příjem dividend je daněn na základě místních daňových zákonů.
  • Umožňuje tzv. extrakci dividend primárně z cizích zdrojů, a to na základě sazeb cizí srážkové daně.
  • Má v kompetenci možnosti rozdělení disponibilních zisků svým akcionářům

Chcete vědět víc? Navštivte stránky registrační agentury specializující se na tuto problematiku Parkerhill.cz.