Jaký je rozdíl mezi kmenovými a agenturními zaměstnanci

24. 12. 2021 0 Comments

Agenturní zaměstnávání představuje oblíbenou formu zaměstnání. Jaký je mezi agenturními a tzv. kmenovými pracovníky rozdíl?

Co je principem agenturního zaměstnávání?

Při agenturním zaměstnávání přiděluje agentura vlastní zaměstnance dočasně k výkonu práce u jiné fyzické nebo právnické osoby.

K agenturnímu zaměstnávání mohou být přidělováni i cizinci, a to již od roku 2017 bez výjimek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky se tak mohou tohoto typu zaměstnávání účastnit také:

  • občané EU a jejich rodinní příslušníci
  • cizinci, kteří mají volný přístup na trh práce
  • držitelé povolení k zaměstnání (a oprávnění k pobytu), držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Totožného zaměstnance je však možné přidělit ke shodnému uživateli nejdéle na dobu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání v praxi a jeho výhody

Agenturní zaměstnávání je možné pro řadu oborů. Agentura zároveň zodpovídá za to, že zaměstnanec má pro svůj obor adekvátní kvalifikaci.

Prakticky je možné zaměstnat zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti nebo na klasickou pracovní smlouvu. Přidělení na základě dohody o provedení práce však, pozor, stávajícím zákoníkem práce dovoleno není. Mezi samotnou agenturou a koncovým zaměstnavatelem (uživatelem) se pak uzavírá dohoda o tzv. dočasném přidělení.

Výhodou agenturního zaměstnávání je i možnost obsadit i jinak obtížně naplnitelná pracovní místa. Stejně tak lze tímto způsobem efektivně pokrýt pozice v okamžiku momentálně zvýšené poptávky.

Výhodou je nejen flexibilita, ale i úspora času a nákladů. Veškeré povinnosti související s výběrovým řízením nese právě pracovní agentura. To přináší výhody zejména při agenturním zaměstnávání cizinců.

Ten potřebuje pracovní povolení (pracovní vízum) a povolení k pobytu. Zaměstnávání cizinců je tak v praxi poměrně komplikované, avšak v praxi často jediné nezbytné řešení.

Jaký je rozdíl mezi zaměstnancem kmenovým a agenturním

Agenturní zaměstnanec má shodná práva jako pracovník kmenový. V první řadě tak má takovýto pracovník jednoznačně nárok na totožnou výši mzdy.

podáme pomocnou ruku

Stejné musejí být i pracovní podmínky tohoto pracovníka. Zaměstnanec má tedy právo na rovné zacházení. Pokud by narazil na nevyhovující zacházení, má právo se u agentury domáhat nápravy tohoto stavu.

Případný postih ve formě pokuty za nerovné mzdové podmínky se nicméně nedotkne pouze pracovní agentury, ale i samotného uživatele.

Z praxe tak je možné uvést, že agenturní zaměstnanec má jednoznačně nárok i na adekvátně dlouhou dovolenou. Ve výkladu tuzemské legislativní úpravy však stále v tomto typu zaměstnávání vznikají i určité nejasnosti a zatím je tak sporná například oblast závodního stravování.

Jaká úskalí má agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání představuje oblast, která podléhá výrazné regulaci. Agentura ke své činnosti potřebuje povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává generální ředitelství Úřadu práce.
Nejvíce riskantní je tak z pohledu koncového zaměstnavatele to, že spolupráci musí navázat se seriózním zprostředkovatelem.